Accés Universitat

Selectivitat +25Tots els alumnes disposaran en tot moment de la suficient informació relativa al funcionament i continguts de les proves d’accés, així com d’un servei gratuït d’orientació sobre els estudis universitaris i la Universitat en general.
Llegir més…
Selectivitat + 45 S’ atén individual i personalment qualsevol qüestió que l’alumne necessiti plantejar. Si cal, oferim la possibilitat de fer un reforç pedagògic d’aquelles matèries que l’alumne necessiti.
Llegir més…
01BAT_cursCada alumne té accés directe i personal al tutor del curs. Aquest, realitza el seguiment acadèmic de tots els alumnes, i ofereix orientació i assessorament al llarg de tot el curs.
A més, ajuda a solucionar els problemes o les inquietuds que puguin sorgir…
Llegir més…

01CFGS_cursMaterials didàctics propis, tant teòrics com pràctics, adaptats i renovats anualment que recolzen les explicacions de les classes, ressalten els aspectes més importants i ajuden als alumnes amb exàmens d’altres convocatòries, exercicis típics d’examen,…
Leer más…

01pe_sele_unedMateriales que tienen por finalidad complementar las explicaciones de las clases y ayudar al máximo en la superación o en la mejora de la nota de estas pruebas.
Llegir més…

01pe_sele_cfgs_anualTots els nostres professors elaboren materials didàctics propis, tant teòrics com pràctics, adaptats i renovats anualment que recolzen les explicacions de les classes, ressalten els aspectes més importants i ajuden als alumnes amb exàmens d’altres convocatòries.
Llegir més…