CLASSES PARTICULARS D’ESTIU

sec_20
PRIMÀRIA, ESO, BATXILLERAT i UNIVERSITAT

Es realitzen a les instal·lacions del nostre centre i les principals característiques són:

  • Flexibilitat horària. En el moment d’inscriure’s, l’alumne pot triar la quantitat d’hores que vol fer, així com l’horari preferent en el que les vol fer.
  • L’atenció és individualitzada. Durant l’estona de temps que es convingui, l’alumne tindrà un professor només amb ell, i per tant, la classe s’adaptarà totalment al ritme i a les necessitats d’aprenentatge de l’alumne.
  • Programa de reforç a mida. En funció de les necessitats inicials, s’establirà una programació adaptada a cada alumne, seguint en tot moment, la programació de l’escola.
  • L’assistència a les classes està controlada diàriament i informem als pares o tutors en cas de que es produeixi un retard o una absència injustificada.
  • Així mateix, es duu a terme un seguiment i control dels continguts treballats, els quals es registren a la carpeta de seguiment de cada alumne.
  • Els professors són titulats universitaris amb àmplia experiència i especialitzats en impartir classes de reforç.
  • Les famílies que ho desitgin i que s’inscriguin al curs abans del 12 de juny podran sol·licitar que el nostre coordinador contacti amb l’escola de l’alumne per tal de coordinar el seguiment i les feines d’estiu. Sense cost addicional.

PREU DE LES CLASSES

10 hores 15 hores 20 hores
PRIMÀRIA 179.50€ 269.25€ 341.05€
ESO 191.50€ 287.00€ 363.85€
BATXILLERAT 210.00€ 315.00€ 399.00€
UNIVERSITAT 240.00€ 360.00€ 456.00€

S’abonarà el 50% de l’import total en el moment de la inscripció i la resta màxim una setmana abans de començar el curs.
Qualsevol canvi horari s’ha de notificar a secretaria.
La no assistència a una classe comportarà la pèrdua de la mateixa.

descarga_pdf_informacion_cat

Demana més informació

D’acord amb allò disposat a la LO 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades recollides a partir del present formulari seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de l’ACADÈMIA ACCÉS amb la finalitat d’atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel-lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: Lope de Vega, 100, 08005 Barcelona.