GRUPS DE REFORÇ

sec_03

This page is having a slideshow that uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser.

Anònim
Opinió

Valoro l'atenció dels professors

Luna
Opinió

Té molta paciència i ens ajuda molt, és amable i bon professor.

Maria
Opinió

Valoro avançar més temari que el de l'institut.
Més eines a l'hora d'estudiar

Marina
Opinió

Valoro el tracte de professor a alumne

Anna
Opinió

Valoro l'ajuda en general. L'aclariment de moltes coses.

Anònim.
Opinió

Lo mejor es que tenemos un tutor personal, y esto ayuda mucho en el estudio.


Els grups de reforç són reduïts, ja que tenen un màxim de 8 alumnes i estan pensats pels alumnes de Primària, ESO i Batxillerat.

Es tracta d’oferir un espai de treball individual, compartint aula i professor, on cada alumne realitza la seva pròpia tasca escolar encomanada, resolent tots els dubtes que li sorgeixin amb el professor de suport.

Les característiques dels grups de reforç són les següents:

 • Diversitat horària. En el moment d’inscriure’s, l’alumne pot triar la quantitat d’hores setmanals que vol fer, així com els dies en què vol venir.
 • L’atenció és bastant individualitzada. Durant l’estona de temps que dura la classe (1’5h.), l’alumne comparteix al professor amb un màxim de 7 alumnes més, el que permet que cada alumne pugui seguir el seu propi ritme i treballar les seves pròpies necessitats.
 • Programa de reforç a mida. En funció de les necessitats inicials, s’establirà una programació adaptada a cada alumne, seguint en tot moment, la programació de l’escola.
 • L’assistència a les classes està controlada diàriament i informem als pares o tutors en cas de que es produeixi un retard o una absència injustificada.
 • Així mateix, es duu a terme un seguiment i control dels continguts treballats, els quals es registren a la carpeta de seguiment de cada alumne.
 • Els professors són titulats universitaris amb àmplia experiència i especialitzats en impartir classes de reforç.
 • El coordinador del Departament de Reforç Escolar es posarà en contacte amb l’escola (alumnes de primària i ESO), prèvia autorització de la família, per tal de fer un seguiment conjunt i mantenir una coordinació amb l’escola de l’alumne.

HORARIS I PREUS

PRIMÀRIA I ESO:
Dilluns, Dimercres o Divendres de 16 a 17:30 h.
Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous o Divendres de 17:30 a 19 h.

BATXILLERAT:
Dilluns o Dimercres de 16 a 17:30 h. (Assignatures de ciències).
Dilluns o Dijous de 16 a 17:30 h. (Assignatures de lletres).

Matrícula 40€ (Només alumnes nous) 1.5 h/s 3 h/s 4.5 h/s 6 h/s
PRIMÀRIA – ESO 45.00 € 87.00 € 126.00 € 162.00 €
BATXILLERAT 48.00 € 93.00 € 135.00 € 174.00 €

CONDICIONS GENERALS D’INSCRIPCIÓ ALS GRUPS DE REFORÇ

 • El pagament mensual s’efectuarà de l’1 al 10 de cada mes.
 • Les baixes s’han d’avisar amb almenys 15 dies d’antelació.
 • Si un alumne s’incorpora un cop iniciat el mes només pagarà la part proporcional.
 • Al juny es pagarà la part proporcional de 3 setmanes.
 • No s’admeten baixes al mes de juny
 • Els dies festius no són recuperables. Les festes del curs seran les establertes al calendari escolar oficial

Descarrega PDF amb més informació

Demana més informació

D’acord amb allò disposat a la LO 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades recollides a partir del present formulari seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de l’ACADÈMIA ACCÉS amb la finalitat d’atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel-lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: Lope de Vega, 100, 08005 Barcelona.