CLASSES PARTICULARS

sec_01

This page is having a slideshow that uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser.

Anònim
Opinió+Els professors estan atents i interessats en que puguis aprovar exitosament.
Bai
Opinió+Els professors ajuden molt a les classes a resoldre dubtes.
Joel
Opinió+Amabilitat i explicacions en amb calma
-L'aula
Anònim
Opinió+Professors que fan classes entretingudes i fàcils d'entendre
Carla
Opinió+La atención que ponen y el interés en ayudarte.
David
Opinió+ Bones explicacions dels professors
Anònim
Opinió+ Ho expliquen fins que ho entens, totes les vegades que calgui.

Les classes particulars s’adrecen a alumnes de Primària, ESO, Batxillerat i Universitaris, així com a qualsevol persona que necessiti preparar algun examen o vulgui disposar d’un professor que l’ajudi en alguna matèria.

Es realitzen a les instal·lacions del nostre centre i les principals característiques són:

 • Atenció 100% personalitzada.
 • Professors especialitzats i titulats.
 • Totes les assignatures.
 • Flexibilitat horària.
 • Coordinació amb les escoles.

PREU MENSUAL:

Matrícula 20€ (només alumnes nous)  1h/setmanal  1.5h/setmanals  2h/setmanals  3h/setmanals  4h/setmanals
PRIMÀRIA 73.20€  109.80€  143.20€  210.00€ 276.00€
 ESO  80.00€  120.00€  156.00€  231.00€  308.00€
 BATXILLERAT  88.00€  132.00€  174.00€  258.00€  344.00€
 EX. OFICIALS  88.00€  132.00€  174.00€  258.00€  344.00€
 UNIVERSITAT  98.00€  147.00€  188.00€  276.00€  360.00€

CONDICIONS GENERALS D'INSCRIPCIÓ A LES CLASSES PARTICULARS:

 • L’horari de les classes particulars es convindrà entre els alumnes i el centre.
 • Qualsevol canvi horari s’ha de notificar a secretaria.
 • En cas de no poder assistir a una classe, s’ha de notificar a secretaria l’abans possible. Com a màxim, és podrà canviar una classe al mes (alumnes que vénen 1 dia per setmana) o dues classes al mes (alumnes que vénen 2 o més dies).
 • Per poder recuperar una classe, és necessari avisar de la seva cancel·lació amb un mínim de 3 hores d’antel·lació.
 • El pagament s’efectuarà de l’1 al 10 de cada mes.
 • Les baixes s’han d’avisar amb almenys 15 dies d’antelació.
 • Si un alumne s’incorpora un cop iniciat el mes només pagarà la part proporcional.
 • Tots els mesos es cobrarà la mateixa quota excepte al desembre i al juny, que es pagarà la part proporcional de 3 setmanes.
 • Els dies festius no són recuperables. Les festes del curs seran les establertes al calendari de festes oficials.
 • Els alumnes que vulguin rebre classes de preparació a qualsevol examen oficial (GES, CFGM, CFGS, ACCÉS +25, SELECTIVITAT o SELECT. UNED), hauran d’abonar una matrícula de 20 € per assignatura en concepte dels materials que el centre li proporcionarà per a la realització de les classes.

Descarrega PDF amb més informació

 • Atenció 100% personalitzada.
 • Professors especialitzats i titulats.
 • Totes les assignatures.
 • Flexibilitat horària.

Preu dels tiquets en funció del nivell de les classes

  1 TIQUET 10 TIQUETS
PRIMÀRIA 21.00€ 190.00€
ESO 22.00€ 200.00€
BATXILLERAT 24.00€ 220.00€
EX. OFICIALS 24.00€ 220.00€
UNIVERSITAT 29.00€ 250.00€

Condicions generals d’inscripció

 • Cada tíquet equival a una hora de classe i es podrà adquirir d'un en un o en paquets de 10.
 • L’import dels tiquets s’haurà d’abonar en efectiu a la Secretaria del centre en el moment d’adquirir-los.
 • Cada tiquet té una validesa de 6 mesos des de la data de la seva contractació. Passat aquest temps, no es podrà fer-ne ús.
 • L’horari per a la realització de les classes es convindrà per a cada hora entre l’alumne i el centre, sempre en funció de la disponibilitat dels professors.
 • La no assistència a alguna de les classes reservades implicarà la pèrdua de validesa del tiquet, sempre que no s’hagi comunicat abans de 3 hores de la realització de la classe.

Descarrega PDF amb més informació

Demana més informació

D’acord amb allò disposat a la LO 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades recollides a partir del present formulari seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de l’ACADÈMIA ACCÉS amb la finalitat d’atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel-lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: Lope de Vega, 100, 08005 Barcelona.